Juridisch advies

In een samenleving die steeds verder juridiseert, groeit de behoefte aan proactieve juridische bijstand. Die juridische bijstand zien we bij BuitenhekPlus niet als een middel om geschillen te beslechten, maar veel meer om geschillen te voorkomen. En om processen, procedures, besluitvorming en verhoudingen controleerbaar te maken.

Bestuursrecht

Bestuursrecht is een specifiek vakgebied. Niet alleen inhoudelijk; ook het procesrecht is sterk afwijkend van andere rechtsgebieden. Voor BuitenhekPlus is het bestuursrecht dagelijks domein. Veel van onze opdrachten hebben bestuursrechtelijke raakvlakken of gevolgen in de interactie tussen overheden en burgers, ambtenaren en andere belanghebbenden. BuitenhekPlus helpt op het gebied van juridische control, regulering en deregulering, kwaliteitszorg, de afhandeling van bezwaarschriften, procesvertegenwoordiging en het voeren van juridische secretariaten.

Arbeids- en Ambtenarenrecht

Zonder kennis van rechtspositie, arbeidsvoorwaarden, CAO´s, sociale zekerheid en bestuursrecht is rechtsbijstand nauwelijks mogelijk. Voor BuitenhekPlus is dit corebusiness. Wij begeleiden u bij alle vraagstukken vanaf aanstelling tot en met ontslag. Wij bemiddelen in arbeidsconflicten, adviseren over beëindigingsovereenkomsten of verlenen bijstand in en buiten rechte (bezwaar-, beroep- of geschillenprocedures).