Leren & ontwikkelen

BuitenhekPlus omarmt Leren & Ontwikkelen. Een concept, dat borg staat voor de koppeling tussen theorie en praktijk. Leren wordt leren beleven. Geen muffe zaaltjes en theoretische lezingen of presentaties over missie en visie, maar no-school-learning door doen en ervaren. Leren & Ontwikkelen sluit, in de visie van BuitenhekPlus, aan op de manier waarop organisaties structureel willen omgaan met individuele- en teamontwikkeling. Omdat wij niet geloven in op zichzelf staande standaard trainingen. Omdat we geloven dat het effect daarvan niet structureel is. En omdat we wel geloven in de menselijke maat. Waarin talent niet altijd maakbaar is, maar persoonlijk succes of teamprestaties wel ontwikkeld kunnen worden. Wij helpen uw organisatie graag om Leren & Ontwikkelen in te bedden in uw visie op strategisch opleiden, personeelsplanning en persoonlijke ontwikkeling.

Teamontwikkeling

Bij teamontwikkeling staat de prestatie van het team centraal, verbonden aan organisatiespecifieke thema's. Teamontwikkeling is dus altijd maatwerk. Voor een bestuur, een directie- of afdelingsteam, een projectteam of een ondernemingsraad. Maar altijd met de focus op resultaat. Daarom bestaat teamontwikkeling in principe uit drie fases: bewustwording, realisatie en evaluatie. De eerste fase staat in het teken van de analyse van de samenwerking en het benoemen van concrete leerdoelen. De tweede fase bestaat uit een combinatie van workshops, opdrachten en eventueel uitwisselingsprogramma's. In de derde fase wordt het resultaat in de praktijk getoetst en is er aandacht voor coaching-on-the-job. BuitenhekPlus biedt teamontwikkeling aan gericht op het bereiken van zowel cognitieve- als vaardigheidsdoelen. U kunt denken aan diverse onderwerpen op het gebied van (keten-) samenwerking, performance, HR-management, communicatie, medezeggenschap of inhoudelijke thema's (sociaal domein, fusie, samenwerking). Uiteraard beschikt BuitenhekPlus over de digitale tools om teamprestaties te meten en af te zetten tegen de aanwezige individuele competenties.

Persoonlijke ontwikkeling

Via e-learning of een beroepsopleiding heeft iedereen toegang tot kennis. Hoe je die kennis gebruikt in kritische werksituaties in combinatie met je competenties vormt de kern van persoonlijke ontwikkeling. Die ontwikkeling leer en ervaar je het beste in een groep. Niet thuis achter de pc. Daarom hanteren wij ook hier de aanpak van samen thematisch leren beleven en doen via de stadia van bewustwording, realisatie en evaluatie. En sluiten wij aan bij persoonlijke doelen via de koppeling aan de praktijk. Maar persoonlijke ontwikkeling kan ook te maken hebben met factoren als perspectief op je loopbaan, mobiliteit of competenties. Dan kan een individueel advies, coaching of een assessment de juiste interventie zijn. Voor elke vraag geldt dat BuitenhekPlus u ook individueel verder helpt.