Assista JuristenAssista Juristen is werkzaam op het gebied van het arbeids- en ambtenarenrecht in ruime zin. Zij bemiddelen, adviseren en verlenen juridische bijstand in (collectieve) arbeids-kwesties. De dienstverlening van Assista Juristen omvat tevens de juridische, procedurele en secretariële ondersteuning van advies- en bezwarencommissies bij reorganisaties en fusies alsmede in het kader van de Algemene wet bestuursrecht. Daarnaast is Assista Juristen actief in ondersteuning van collectief overleg tussen sociale partners in het kader van CAO-vorming en veranderingsprocessen.

Voor meer informatie kijk op www.assistajuristen.nl