Een nieuwe ondernemingsraad een ander geluid?

21 november 2019

De nieuwe gemeente Hoeksche Waard is op 1 januari 2019 aan de start verschenen. Nederland is weer een nieuwe gemeente rijker.

BuitenhekPlus is intensief betrokken geweest bij de fusie van de gemeente Hoeksche Waard. Niet alleen op het niveau van bestuur, management maar ook op het terrein van medezeggenschap.

Een nieuwe ondernemingsraad een ander geluid?
vlnr Ann Kelly, Gert-Jan Stehouwer, Ilse Voogt, Michelle von Nuland, Lia Knoot, Tim Tiemessen, Rick Schuch, Sandra de Koning, Elles van Huut, Caroline Blok, Bianca Zuiderwijk, Siemen Schutte.

Management en medezeggenschap hebben weliswaar verschillende posities, maar de belangen lopen vaak synchroon. De ondernemingsraad (OR) is er in het belang van het functioneren van de organisatie in al haar doelstellingen (artikel 2 van de Wet op de Ondernemingsraad).  De OR moet niet alleen oog hebben voor de sociale doelstellingen (waaronder werkgelegenheid of beloningsbeleid) maar ook voor de economische doelstellingen (het leveren van diensten, producten of het dienstverleningsconcept).

Begin dit jaar heeft BuitenhekPlus een bijeenkomst mogen begeleiden tussen de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) en Bestuurder van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Terug- en vooruitkijken was het centrale thema van deze bijeenkomst.

Het resultaat van deze dag was onder andere een overdrachtsdocument voor de nieuwe ondernemingsraad die in juli van start is gegaan.

Door Paul Wiegerinck

Lees hier het artikel PDF