Gulpen-Wittem tegen de stroom in?

09 October 2019

De gemeenteraad van Gulpen-Wittem heeft onlangs een dapper besluit genomen. De ambtelijke organisatie gaat fors groeien. Daarmee bepaalt de gemeente haar eigen koers en gaat de gemeente tegen de stroom in van bezuinigingen en bewegingen naar regiegemeenten.

Daar steekt uiteraard meer achter. BuitenhekPlus is het afgelopen jaar betrokken geweest bij een intensief organisatie-ontwikkelproces binnen de gemeentelijke organisatie van Gulpen-Wittem, waarbij betrokkenheid van raad tot werkvloer was georganiseerd.

Een uitvoerige inventarisatie en analyse van taken en knelpunten, ontwikkelingen in en vraagstukken vanuit de samenleving in combinatie met politiek-bestuurlijke ambities zijn vertaald in voorstellen voor veranderingen in de ambtelijke organisatie. Er is voor een duidelijke koers gekozen. Er wordt fors geïnvesteerd in de eigen organisatie om de beweging naar de samenleving te kunnen maken. De dienstverlening zal meer aansluiten bij de behoefte vanuit samenleving en minder worden bepaald door de systeemwereld. De gemeente heeft uitgesproken letterlijk dichtbij haar inwoners te willen staan. Ook een aantal taken in het sociaal domein die in verschillende samenwerkingsvormen waren belegd wil de gemeente Gulpen-Wittem weer dichtbij organiseren. Tenslotte gaven benchmarkgegevens een formatieve onderbezetting aan.

Gulpen-Wittem tegen de stroom in?
Jos Kusters, gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris Jos Kusters geeft aan dat het een intensief en interactief traject is geweest en eigenlijk nog steeds is. “Het was best spannend of de raad met het plan wilde instemmen, omdat er een zeer forse financiële investering in de organisatie is gevraagd. De organisatie wordt niet alleen anders ingericht, wij hebben ook keuzes gemaakt die recht doen aan zowel datgene wat de samenleving van ons vraagt als de ambitie van onze raad en college. We gaan andere eisen stellen aan onze leidinggevenden, gaan delen van onze organisatie meer zelforganiserend maken en lossen tegelijkertijd een aantal knelpunten waar we al tijden tegenaan lopen structureel op”.

Jos Kusters geeft aan dat de advisering en ondersteuning van BuitenhekPlus hem in dit traject heeft geholpen om de juiste dingen op het juiste moment met de juiste betrokkenen te doen. “Er komt in zo'n proces enorm veel op je af. Het is dan prettig om te kunnen sparren met een deskundig buitenstaander, die je het ene moment een duw in de goede richting geeft en je het andere moment de spiegel voorhoudt. Maar uiteindelijk moet je zelf de keuzes maken. En ik ben blij dat we zowel het college als de raad van de noodzaak ervan hebben kunnen overtuigen”. De komende periode gaat Jos Kusters de implementatie van het organisatieplan verder ter hand nemen. Dat betekent dat er voor de huidige leidinggevenden en medewerkers een spannende tijd aanbreekt. Maar uiteindelijk staat alles ten dienste van het hogere doel: er zijn voor de inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen en natuurlijk ook de vele gasten die dit mooie stukje van Nederland bezoeken. De gemeente Gulpen-Wittem wil niet meer denken voor, maar wil samenwerken met haar inwoners. Zij wil open en transparant midden in haar eigen samenleving staan.