Katwijk stapt over op HR21

20 December 2018

Een interview met Frans Noort en Bianca Engelberts

Als we kennis op het gebied van functiewaardering en de bijbehorende techniek nodig hebben, of  verlegen zitten om snelle, intelligente handen kloppen we aan bij BuitenhekPlus. Na onze fusie in 2006 zochten we een systeem voor de opbouw van het functieboek en de waardering van de functies. Dat werd RATO, dus kwamen we bij BuitenhekPlus uit. Daar waren we zeer tevreden over. Dus was het logisch dat we ze in de jaren daarna om hulp vroegen bij organisatieplannen en notities, en uiteindelijk de invoering van HR21, vóór 1 januari 2013. Een pittige klus: pas eind september 2012 besloten we om tegelijkertijd met onze reorganisatie HR21 in te gaan voeren. In dat krappe en intensieve traject heeft BuitenhekPlus ons van begin tot eind geweldig begeleid.

Tijd was onze grootste vijand
Een hell of a job kunnen we het gerust noemen. Herschikking van taken, clustering van afdelingen, overleg met vakbonden en OR, inkrimping van de formatie: en dat in een tijdsbestek van een paar maanden. Tijd was onze grootste vijand, maar we hebben het gered. Mede dankzij de enorme snelheid en flexibiliteit die BuitenhekPlus aan de dag legde. Of eigenlijk Bregje - als ons aanspreekpunt is zij voor ons eigenlijk BuitenhekPlus. Binnen anderhalve week kwam ze met een was-wordt-lijst voor 220 functies zodat wij ons aan onze planning konden houden. Ze had ons management al gewaarschuwd dat het hard rennen zou worden, maar zeker haalbaar was. Omdat we al zo lang met haar werken, had ze ons volste vertrouwen. Daarnaast werkt ze gewoon mee - ze is meer een deskundige collega dan een externe adviseur. Een collega die ondertussen weet hoe onze cultuur is, die to the point is en niet voor een kleintje vervaard. En iemand die actief meedenkt. Door onze late start moest de besluitvorming nog rond komen vóór ondertekening van het contract terwijl we alvast voorwerk wilden verrichten. Bregje stelde toen een op maat gemaakte intentieverklaring op, zodat we door konden.

HR21 werkt onderscheidend
We kozen voor HR21 omdat we met de invoering in 2013 van de aanstellingen in algemene dienst behoefte hadden aan een eenduidig systeem. Een systeem met algemenere beschrijvingen dan we nu hebben, dat het mogelijk maakt medewerkers eventueel uit te wisselen. HR21 helpt ons bij het realiseren van een belangrijke doelstelling: meer flexibiliteit in de organisatie. De koppeling van onze voormalige functies aan die van HR21 heeft BuitenhekPlus ook voor ons verzorgd. Dat zouden we iedereen aanraden: het is erg specialistisch werk. Verder is in dit soort processen objectiviteit een belangrijk punt. Het voorstel dat ze voor die koppeling schreven is op verzoek van het Georganiseerd Overleg getoetst door een onafhankelijke commissie - en daar kwam 100% akkoord uit. Daarna heeft Bregje het hele functieboek stap voor stap met de afdelingshoofden doorgenomen en precies laten zien hoe het systeem werkt. Ook heeft zij samen met collega's informatiebijeenkomsten georganiseerd voor alle afdelingen. Met uitzondering van twee lokale functies, maken we nu volledig gebruik van de normfuncties van HR21. Een prettige bijkomstigheid van HR21 vinden wij de benchmarkmogelijkheid. Het is soms aardig je te kunnen vergelijken met andere gemeentes. HR21 uniformeert, maar geeft je tegelijkertijd de kans om onderscheidend te zijn.