ODBN klaar voor de toekomst

23 October 2019

“De opdracht? De organisatie en het functiegebouw aanpassen aan de werkzaamheden die we doen, op zo'n manier dat wij én onze opdrachtgevers het begrijpen. We hebben gekozen voor BuitenhekPlus omdat we al gebruikmaakten van HR21 én vanwege de praktische benadering van Bert Berghuis. We hadden meteen een klik. Hij begreep de gevoeligheid van de situatie en is daar uiterst nauwkeurig en professioneel mee omgegaan. Het is een prettig mens, dat hoor ik ook van de OR en andere collega's.” Jan Lenssen is sinds september 2016 algemeen directeur van ODBN (Omgevingsdienst Brabant Noord) en schetst de situatie.

“De Omgevingsdienst Brabant Noord is in 2013 ontstaan. Een landelijke ontwikkeling, onder druk van de toenmalige minister. Daarvoor waren de werkzaamheden lokaal ondergebracht, bij gemeenten en provincie. Bij de start was er veel weerstand, het ongewenste kind werd geboren. Medewerkers van gemeenten en provincie moesten gedwongen overstappen naar ODBN. Er is toen gekeken naar hoe we de beschikbare mensen kunnen inpassen i.p.v. welk functiegebouw hebben we nodig om de organisatie optimaal te laten functioneren.”

“Dat ging natuurlijk wringen. Een reorganisatie in 2015 heeft het er niet veel duidelijker op gemaakt. Bij mijn aanstelling in 2016 heb ik aan zo'n tien mensen gevraagd of ze mij de organisatiestructuur uit konden leggen, aldus Jan Lenssen, algemeen directeur van ODBN. Slechts één collega kwam met een enigszins begrijpelijk verhaal. Nu is het voor iedereen duidelijk: voor ons én voor onze opdrachtgevers.” Jack Vos - voorzitter van de OR - onderschrijft dit. Ook hij is tevreden over de samenwerking met Bert en BuitenhekPlus.

“Het voelt goed, maar we hebben - anders dan bij de reorganisatie in 2015 - een aantal evaluatiemomenten ingebouwd. Voor de zekerheid, we hebben het tenslotte wel over onze mensen. Een aantal van hen heeft qua schaal een stap terug moeten doen, met behoud van salaris. Anderen hebben de kans om in de komende twee jaar naar hun nieuwe functie toe te groeien met bijbehorend salaris. Het waarom werd d.m.v. persoonlijke gesprekken toegelicht, mede daardoor worden de veranderingen breed gedragen en geaccepteerd. Ook in dat opzicht heeft Bert een belangrijke bijdrage geleverd.”

ODBN klaar voor de toekomst

“Ons werkveld is veranderd, complexer geworden. De Omgevingsdienst Brabant Noord is uitvoerend namens gemeenten en de provinciale overheid. We verstrekken vergunningen, controleren en adviseren. Nu, met o.a. de stikstofwetgeving, staan we vol in de schijnwerpers. Het laatste jaar is onze organisatie gegroeid naar 270 medewerkers. Die groei zal niet zo snel stoppen, dus ook voor werving en selectie was een duidelijke organisatiestructuur en functieomschrijving noodzakelijk. Die hebben we nu. Ja inderdaad, de ODBN is klaar voor de toekomst.”