COVID-19

17 maart 2020
Eddy Buitenhek

Het coronavirus houdt ook ons land inmiddels stevig in de greep. Onze manier van leven en werken wordt in ieder geval de komende weken fors beïnvloed door de maatregelen die het kabinet moet nemen om de verspreiding van het virus in te dammen. Dit alles in het belang van de volksgezondheid. Dat dit een offer vraagt van iedere Nederlander behoeft nauwelijks nog betoog. In het bijzonder ook van hen die uit hoofde van hun beroep een verhoogd risico lopen, zoals onder andere die mensen die werkzaam zijn in de zorg, opvang, veiligheid en logistieke diensten.  Ook economisch gezien zullen de maatregelen forse impact hebben. We kunnen alleen maar hopen dat de opgelegde maatschappelijke beperkingen effect hebben en dat we in staat zijn om deze periode spoedig achter ons te laten.  

COVID-19

Wij kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt in welke mate de maatregelen effect hebben op onze dienstverlening aan u in het kader van lopende opdrachten. Het moge duidelijk zijn dat wij ook intern de richtlijnen van het kabinet volgen. Dat betekent dat onze adviseurs zoveel mogelijk vanuit huis werken en dat bijeenkomsten met grotere groepen op locatie in principe gecanceld worden. Safety first. Via videoconferenties en conferencecalls kunnen we gelukkig heel veel opvangen. En kunnen veel geplande meetings gewoon doorgang vinden. Zowel ons secretariaat als onze adviseurs zijn gewoon bereikbaar en staan dagelijks voor u klaar. Thuis werken en op afstand vergaderen was gelukkig bij ons reeds ingeburgerd. Heeft u vragen over de planning of doorgang van een project of een afspraak, schroom dan niet om contact op te nemen met uw contactpersoon. Van onze kant zullen wij dat ook doen. Het is immers belangrijk om met elkaar te blijven communiceren en het werk zo veel mogelijk te continueren.

We hopen uiteraard dat u en uw dierbaren deze crisis in goede gezondheid doorkomen.