De nieuwe werkelijkheid

27 januari 2021
Eddy Buitenhek

Op dit moment lijkt het nog diffuus en ver weg. Maar er komt een moment dat onze samenleving zal stabiliseren en de huidige pandemie op een of andere wijze 'ingeburgerd' of 'gecontroleerd' zal zijn. Eén ding staat vast: zoals het was, wordt het niet meer. We zijn geconfronteerd met de kwetsbaarheid van onze samenleving. Ons patroon van reizen, logistiek, verplaatsen en werken in combinatie met de toenemende bevolkingsdichtheid maakt duidelijk dat we tegen grenzen aanlopen. Grenzen op het gebied van volksgezondheid, klimaat en industrialisering. En grenzen die we alleen nog maar mondiaal kunnen slechten.

De nieuwe werkelijkheid

Naast alle ellende leert de huidige crisis ons ook wijze lessen. We hebben in recordtempo geleerd dat de digitalisering ons kan helpen om anders en vooral flexibeler te leren en te werken. In het kielzog leren we hoe we nationale en internationale problemen kunnen oplossen, zoals op het gebied van databeheer, mobiliteit, verkeer en vervoer. Ondernemers en bedrijven zoeken al naar meer bestendige en duurzame manieren om hun klanten te bereiken en hun producten af te zetten. De wereld komt in beweging.........

Iedereen zal moeten accepteren dat normaal straks niet normaal meer is. Dat organisaties adaptief moeten worden om flexibel met veranderingen om te kunnen gaan. Dat duurzaamheid straks geen mode is maar conditio sine qua non. Dat wendbaarheid in organisaties de succesfactor wordt. Heilige huisjes zullen ontdaan moeten worden van hun fundament. Nieuwe wegen bewandeld om doelstellingen te bereiken. Dat betekent nadenken over corporate strategie, marketing, organisatiestructuren, procesmanagement, contracten, functies, rollen, beloning en HRM. Alle kleine beetjes zullen straks helpen. Het zou goed zijn als organisaties en starters daar nu vast mee beginnen.

Neem gerust contact op als u eens vrijblijvend wilt brainstormen. Wie weet komen we samen een stap verder!