De wendbare organisatie

11 april 2016
Eddy Buitenhek

Over wendbaarheid is al veel geschreven. Het is al terug te vinden in studies en onderzoeken uit 2003. Veel van die onderzoeken benaderen wendbaarheid vanuit abstracte dimensies. Daardoor wordt het al snel een complexe en weerbarstige materie. Op 7 en 8 april heeft BuitenhekPlus over dit onderwerp twee Ronde Tafels georganiseerd. Directeuren en strategische adviseurs van gemeenten, samenwerkingsverbanden, vakbond, ministerie, veiligheidsregio, European Institute op Public Administration en KNRM, gingen met ekaar de dialoog aan over wendbaarheid in de praktijk. Een gesprek dat zowel voor ons als de deelnemers interessante vragen en antwoorden bracht.

Wendbaarheid in de praktijk blijkt vele gezichten te hebben. De complexiteit zit dan niet meer in het begrip zelf. Maar in de uitdaging om het simpel en beheersbaar te houden. Wendbaarheid is namelijk sterk gebonden aan de specifieke context en de doelstellingen die een organisatie wil bereiken. Het is een illusie te veronderstellen dat een organisatie op alle fronten wendbaar kan worden. De discussie maakte duidelijk dat een organisatie daarom keuzes moet maken. En goed in beeld moet krijgen op welke onderdelen het nodig is om de wendbaarheid te vergroten en wat daarvoor nodig is. Dat betekent focus op doelen en condities en daar getrapt naar toe werken. De discussie maakt ook duidelijk dat het begrip in een politiek-bestuurlijke context bijzondere interventies vraagt. Zowel bestuur als medewerkers moeten meegenomen worden in het proces. Want uiteindelijk draait het maar om één ding: het creëren van maatschappelijke meerwaarde.

Interesse in een vrijblijvend gesprek over de vraag wat wendbaarheid voor uw organisatie kan betekenen? Neem gerust eens contact op voor een afspraak.