Een nieuw begin

21 december 2015
Eddy Buitenhek
2015 zit er alweer bijna op. Politiek en maatschappelijk een bewogen jaar. De economie herstelt zich goed. De lage rentestand en olieprijzen spelen onze export niet ongunstig in de kaart. Maar wat op ons netvlies zal blijven staan, is de onrust. De onrust in Oost-Europa, het Midden-Oosten en de Arabische landen. Het oprukkend fanatisme en extremisme. Nietsontziend en zonder respect voor afwijkende levensovertuigingen en religieuze opvattingen.
De onderling verschillende belangen van de westerse landen maken het niet makkelijk om een eensgezind antwoord te vinden hoe hier mee om te gaan. Incident stapelt zich op incident. De wereld een kruitvat. Het lontje is kort en de materie explosief.
Maar er is gelukkig ook weer een lichtpunt: het klimaatakkoord van Parijs. Gaat het 195 landen lukken om de goede beloften van 12 december 2015 vanaf 2016 in te lossen?

Ook lokaal liggen er uitdagingen in 2016. Hoe houden we de zorg betaalbaar? En hoe zorgen we dat ouderen, hulpbehoevenden en inkomensafhankelijke groepen niet de dupe worden van bezuinigingen? Hoe pakken we de niet aflatende migratiestroom aan? Hoe herbergen we de nieuwkomers en hoe kunnen we de blijvers succesvol laten integreren in onze samenleving? Alleen maar wijzen naar kabinet en gemeenten om deze vragen op te lossen is niet meer voldoende. Deze complexe vraagstukken moeten we als samenleving oplossen: initiatief en innovatie van bedrijven, inwoners en maatschappelijke organisaties en pragmatische samenwerking met lokale overheden is nodig om stappen vooruit te zetten.

Voor de lokale overheden betekent dit des te meer dat zij gericht moeten zijn op de omgeving. Wendbaarheid is niet langer een modeartikel maar noodzaak.
De omgeving vraagt en de overheid faciliteert en regisseert: 3.0, out of the box en pragmatisch. Iedere organisatie zal deze zoektocht moeten aanvangen. Er zullen verschillen zijn, maar er kan ook van elkaar worden geleerd. Sterke punten behouden en werken aan verbeterpunten. Structuur, processen, dienstverlening cultuur en bedrijfsvoering moeten in het teken staan van de wendbare overheid. Gebruik makend van talenten, competenties en ambities van medewerkers, inwoners en vrijwilligers. Het HR-beleid tegen het licht. Flexibiliteit en individualisering wordt belangrijker dan regelgeving en voorschrift. Wendbaarheid kan de Noorderster worden voor 2016.
Wij helpen u graag om de koers te vinden.

Ook BuitenhekPlus kan niet stil blijven staan. Ook wij moeten onze omgeving volgen en wendbaar zijn. De verschillen tussen overheid en bedrijfsleven worden steeds kleiner. Op tal van fronten. Of het nu om aansturing, strategie, inrichting, arbeidsvoorwaarden, HR-beleid of beloning gaat. Dus kiezen wij vanaf 2016 voor een strategische samenwerking met De Leeuw Consult. DLC heeft binnen de profitsector een vergelijkbaar profiel als BuitenhekPlus in de not-for-profit sector. Onze  samenwerking versterkt de innovatieve en slagkracht in beide sectoren. Leren van elkaar voor de klant. Profit en not-for-profit verbonden. Wendbaarheid pur sang. Rest mij nog u allen hele prettige kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar toe te wensen.

Eddy Buitenhek, directeur BuitenhekPlus