HR passé?

Nee, natuurlijk niet! Toch worstelen gek genoeg veel organisaties met de juiste positionering van deze discipline. Niet zelden moet HR een strijd voeren voor een plek aan de strategische tafels. Lukt het minder goed de verbinding met het grotere plaatje scherp te stellen. Een verbinding die juist aan de basis zou moeten staan voor een solide toekomstgerichte ontwikkeling en het onderscheidende vermogen van de organisatie. 

Ofschoon ik met deze blog een lans breek voor HR, constateer ik helaas dat er niet zelden een berusting plaatsvindt om de strijd over de positie blijvend te willen aangaan en/of te willen versterken. Dat is spijtig, juist in deze tijd, waarin de ontwikkelingen en vraagstukken immens zijn. Denk maar aan de op drift geslagen arbeidsmarkt, de vergrijzing, de nut en noodzaak tot duurzame inzetbaarheid en de opmars van de verdere niet te stuiten digitalisering. Vergeet daarbij niet de betekenisgeving van het uitdragen van goed werkgeverschap. Dat is hot! Waarom wil ik bij jullie werken?

HR passé?

Tegelijkertijd wordt er veelal keihard gewerkt en wordt het HR team dagelijks opgeslokt door de going concern. Begrijp mij niet verkeerd: dat werk moet ook gedaan worden. Echter het is vaak hollen en vliegen. Vechten tegen de bierkaai. De vraag rijst op: hoe keer je dat tij en zorg je ervoor dat er voldoende tijd overblijft voor noodzakelijke vergezichten. Hoe creëer je rust en inspiratie voor een gedegen visie op mens en organisatie? Wat is je verhaal? 

Je zal als team regelmatig even aan moeten meren. De zeilen moeten laten zakken, de wal op moeten klimmen en nadenken over jouw positie, jullie koers en vooral wie daar een rol in spelen. Hoe werken we met elkaar samen en vooral waar liggen onze talenten en hoe zetten we deze in? Dat verrijkt en inspireert. Als je aan die dialoog begint, is onderstaand advies mogelijk een eye-opener voor het vergroten van slagingskansen. 

Als HR zou je continue de krachten moeten bundelen met andere disciplines binnen de bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld met financiën. Beleidsstukken sneuvelen niet zelden doordat de financiële consequenties onderbelicht blijven. 

Een beeld over de meerjareninvesteringen versus het rendement wat behaald kan worden, weggezet in tijd, helpt om HR- vraagstukken te agenderen binnen de MT's. Het geeft inzicht in effecten en resultaten. En uiteindelijk zie je de bekende stip op de horizon op een integrale en verantwoorde wijze. Je hebt plots je verhaal! Er komt gegarandeerd een vaste plek vrij aan de strategische tafels. 

Alle hens aan dek. Hijs de zeilen, zou ik zeggen, zet koers en navigeer met elkaar naar een mooie toekomst voor jullie organisatie! HR passé? Welnee! 

Warme groet,

Annemarie van der Will