Welkom op ons weblog.

Op ons blog plaatsen onze medewerkers persoonlijke berichten en wisselen we ervaringen uit over onderwerpen die ons aanspreken. Dit is ook de plek om meer van elkaar te weten te komen. Je reactie, mening of eigen ervaring stellen we dan ook zeer op prijs: online wisselwerking dus. Als je hieronder je naam en mailadres invult, ontvang je nieuwe berichten rechtstreeks in je mailbox.

Eddy op LinkedIn Eddy op Twitter RSS Feed Eddy

Laatste berichten

Onderzoek naar de praktijkervaringen met zelforganisatie en zelfsturing

Marc van Venrooij • 04-07-2017 • 1 Reactie • 1763 keer gelezen

In onze adviespraktijk zien we steeds meer organisaties die zelfsturing of zelforganisatie willen inbedden in hun werkprocessen of sturingsmodel.  De verschijningsvormen en uitwerkingsvarianten hiervan zijn zeer divers.

Onderzoek naar de praktijkervaringen met zelforganisatie en zelfsturing

Om een meer diepgaand inzicht in dit thema te krijgen, willen wij de ambities, praktijkervaringen en bijbehorende randvoorwaarden die hiermee samenhangen nader in beeld brengen. Wij hebben hiertoe een beknopte vragenlijst opgesteld die zeer binnenkort onder enkele tientallen Nederlandse gemeenten, intergemeentelijke organisaties en bedrijven uitgezet zal worden.

 

Daarnaast willen we graag met een aantal organisaties die hiermee reeds ervaring hebben opgedaan in gesprek: Waarom is ervoor gekozen? Wat waren de doelstellingen? Welke voordelen en welke risico's of valkuilen werden gezien? Hoe is het proces aangepakt? Waar is in de praktijk tegenaan gelopen? Hoe is eventueel bijgestuurd? En wat zijn de verdere plannen en ambities met zelforganisatie en zelfsturing?

 

Wil je meedoen aan dit onderzoek? Dat kan! Graag zelfs!

Meld je namens jouw organisatie aan voor de vragenlijst en eventueel voor een verdiepend gesprek. Stuur daarvoor een mail met je naam en de naam van je organisatie naar info@buitenhekplus.nl.

 

Naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête en de verdiepende gesprekken gaan wij later dit jaar enkele (regionale) bijeenkomsten over het thema zelforganisatie organiseren. In deze  interactieve meet-ups zullen de onderzoeksresultaten worden gepresenteerd en zullen praktijkervaringen worden ingebracht, uitgewisseld en bediscussieerd. Meer informatie over deze bijeenkomsten qua plaats en tijd en de wijze van aanmelding volgt op een later moment. Uiteraard ontvangen alle deelnemende organisaties een exemplaar van het onderzoeksrapport.