Onderzoek naar de praktijkervaringen met zelforganisatie en zelfsturing

04 juli 2017
Marc van Venrooij

In onze adviespraktijk zien we steeds meer organisaties die zelfsturing of zelforganisatie willen inbedden in hun werkprocessen of sturingsmodel. De verschijningsvormen en uitwerkingsvarianten hiervan zijn zeer divers.

Om een meer diepgaand inzicht in dit thema te krijgen, willen wij de ambities, praktijkervaringen en bijbehorende randvoorwaarden die hiermee samenhangen nader in beeld brengen. Wij hebben hiertoe een beknopte vragenlijst opgesteld die zeer binnenkort onder enkele tientallen Nederlandse gemeenten, intergemeentelijke organisaties en bedrijven uitgezet zal worden.

Daarnaast willen we graag met een aantal organisaties die hiermee reeds ervaring hebben opgedaan in gesprek: Waarom is ervoor gekozen? Wat waren de doelstellingen? Welke voordelen en welke risico's of valkuilen werden gezien? Hoe is het proces aangepakt? Waar is in de praktijk tegenaan gelopen? Hoe is eventueel bijgestuurd? En wat zijn de verdere plannen en ambities met zelforganisatie en zelfsturing?

Wil je meedoen aan dit onderzoek? Dat kan! Graag zelfs!
Meld je namens jouw organisatie aan voor de vragenlijst en eventueel voor een verdiepend gesprek. Stuur daarvoor een mail met je naam en de naam van je organisatie naar info@buitenhekplus.nl.

Naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête en de verdiepende gesprekken gaan wij later dit jaar enkele (regionale) bijeenkomsten over het thema zelforganisatie organiseren. In deze  interactieve meet-ups zullen de onderzoeksresultaten worden gepresenteerd en zullen praktijkervaringen worden ingebracht, uitgewisseld en bediscussieerd. Meer informatie over deze bijeenkomsten qua plaats en tijd en de wijze van aanmelding volgt op een later moment. Uiteraard ontvangen alle deelnemende organisaties een exemplaar van het onderzoeksrapport.