Rechtvaardig belonen

30 januari 2020
Eddy Buitenhek

Nieuwe wijn in nieuwe zakken

Iedere organisatie heeft behoefte aan een loongebouw. Of dat nou verplicht is gesteld door een CAO of niet. Het loongebouw immers weerspiegelt de verhouding tussen functies en staat aan de basis van een breed HR-spectrum. Te beginnen met werving en selectie en via talentmanagement en performance uitmondend in mobiliteit en ontwikkeling. Het is daarom goed om bij herziening of herijking van de beloningsstructuur goed na te denken over de vraag wat je met het loongebouw wilt bereiken. Die vraag verschilt namelijk per organisatie. Want de lat hoeft niet per se overal even hoog te liggen. Maar het kan geen kwaad om sommige keuzes aan een wat bredere afweging te onderwerpen dan de vraag welk functiewaarderingssysteem wordt gekozen. 

 

Rechtvaardig belonen

Bij veel organisaties overheerst nog een vrij traditionele kijk op de wijze waarop functies worden gecategoriseerd. Kijk maar eens naar de vele advertenties. Meestal een vrolijke mix van het betere knip- en plakwerk. Trek je die lijn door binnen de organisatie dan blijkt er vaak een warboel te bestaan van vergroeide functies. Als je vanuit die ist-situatie een herijkingsproces begint, dan moet je er op z'n minst rekening mee houden dat er heel wat opruimwerk nodig is. Met alle consequenties van dien. Benader je het proces meer vanuit een integrale blik, dan blijkt het vaak mogelijk om lange termijn keuzes te maken zonder te veel achterom te hoeven kijken.

Wat bedoel ik daarmee? Uiteraard is het adagium voor beloningsbeleid nog steeds: quid pro quo. Maar dit adagium staat inmiddels niet meer alleen op het podium. Minstens zo belangrijk is het thema binden en boeien. Het kunnen bieden van perspectief, ruimte en groei, zowel binnen de functie als daarbuiten. En daar wringt niet zelden de schoen. Functies worden vaak eerder als een keurslijf ervaren, dan als een verrijking voor de organisatie of het HR-beleid. Waardoor onderhoud en nieuwbouw van functie-/loongebouwen helaas vaak op de plank blijven liggen. Totdat ergens de spreekwoordelijk bom afgaat........ 

Waar ligt dan de oplossing? Naast het kunnen bieden van een passend salaris, moet de focus van het beloningsbeleid vooral liggen bij het inzetten van mensen in hun kracht. Dat vraagt natuurlijk 'talentspotting en talentmanagement'. Maar het vraagt ook om flexibiliteit binnen functies, zodat mensen zich gewaardeerd voelen in plaats dat uitsluitend de functies gewaardeerd zijn. Door de juiste beschrijvingsvorm en de juiste match met het beloningsbeleid (bandbreedtes voor inwerken, performance-afhankelijke beloning, doorgroei), onstaat een breder kader dan functiebeschrijving en -waardering alleen. In plaats van de momentopname wordt het beloningsbeleid een toekomstbestendig perspectief.

De opbouw van het functiegebouw is in bovenstaande schets een spiegel voor het werving- en selectiebeleid en de wijze waarop de organisatie omgaat met de inzet van competenties van mensen. Pas dan komt eigenlijk de vraag aan de orde welk functiewaarderingssysteem passend is. Gemeten aan de wijze waarop functies worden vormgegeven en de ruimte voor een eigentijds en marktconform beloningsstelsel.

Heeft u behoefte om hier eens over te brainstormen, neem gerust contact op. Vrijblijvend het speelveld verkennen levert alleen maar voordelen op.