Rollen of functies

08 February 2021
Eddy Buitenhek

De begrippen rollen en functies worden vaak door elkaar gebruikt. Zeker als deze als basis worden genomen voor functiewaardering. Functiewaardering is volgens de meeste CAO's verplicht. Zowel in het publieke als in het private domein. In veel CAO's wordt daarnaast voorgeschreven aan welke eisen de functiebeschrijvingen moeten voldoen. Vaak worden deze gespiegeld aan sectorspecifieke handboeken. Binnen de overheid (lokaal en centraal) wordt voornamelijk gewerkt met generieke profielen. Hiermee wordt voorkomen dat er een onoverzichtelijke dichtheid van functies ontstaat met alle gevolgen van dien voor onderhoud. De generieke beschrijvingen hebben dan ook sterk bijgedragen aan de modernisering van functiebeschrijving en -waardering. Ons webbased systemen HR21 en RATO-PRO zijn hier sprekende voorbeelden van.

 

Rollen of functies

Om rollen te kunnen waarderen moet het onderscheidend vermogen sterk genoeg zijn om een solide loongebouw neer te zetten. Te veel rollen leiden tot onduidelijkheid in beloning, te weinig rollen kunnen de opwaartse druk op het loongebouw onbedoeld vergroten.

Rollen zijn primair bedoeld om de medewerkers meer flexibiliteit te bieden bij de uitvoering van de taken en verantwoordelijkheden en aldus een bijdrage te leveren aan een bredere ontwikkeling en inzet.  Functies worden dan vaak ervaren als een te strak keurslijf. Het is goed mogelijk om te kiezen voor rollen in plaats van functies, ook als basis voor beloning. Risico is wel dat het onderscheid tussen rollen en functies weer verwaterd door de behoefte om de herkenbaarheid van de profielen te vergroten.  Daarom is het belangrijk om het doel van rollen scherp in het oog te houden, mede in relatie tot de inzet en prestaties van medewerkers. Ook een combinatie tussen rollen en functies is denkbaar, waarbij de rol meer tot doel heeft om de performance en ontwikkeling te sturen en de functies de basis vormt voor de beloning. Rollen als bouwstenen. Voor iedere organisatie is maatwerk mogelijk. Wij denken graag vrijblijvend met u mee. Bel of mail gewoon eens voor een digitale afspraak.