Terug op het nest!

Terug op het nest!

30 March 2021
Bregje Flos

Ruim 8 maanden geleden nam ik het besluit om BuitenhekPlus te verlaten en een nieuwe uitdaging aan te gaan bij de gemeente Venlo. Ik verliet het spreekwoordelijke nest om mijn vleugels uit te slaan en ik ruilde mijn externe adviseursrol in voor een interne adviesfunctie. 

Iedereen heeft talent!

Iedereen heeft talent!

15 February 2021
Eddy Buitenhek

De vraag is alleen: hoe kanaliseer je het. Hoe gebruik je ambities en vaardigheden van mensen in jouw organisatie op een manier die een win-win oplevert. In veel organisaties lopen mensen vast puur vanwege het feit dat ze niet de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Omdat ze niet kunnen laten zien waartoe ze in staat zijn. Human Capital Waste - Management noem ik dit. Improductiviteit, uitstroom, imago- en cultuurissues zijn het gevolg.

Rollen of functies

Rollen of functies

08 February 2021
Eddy Buitenhek

De begrippen rollen en functies worden vaak door elkaar gebruikt. Zeker als deze als basis worden genomen voor functiewaardering. Functiewaardering is volgens de meeste CAO's verplicht. Zowel in het publieke als in het private domein. In veel CAO's wordt daarnaast voorgeschreven aan welke eisen de functiebeschrijvingen moeten voldoen. Vaak worden deze gespiegeld aan sectorspecifieke handboeken. Binnen de overheid (lokaal en centraal) wordt voornamelijk gewerkt met generieke profielen. Hiermee wordt voorkomen dat er een onoverzichtelijke dichtheid van functies ontstaat met alle gevolgen van dien voor onderhoud. De generieke beschrijvingen hebben dan ook sterk bijgedragen aan de modernisering van functiebeschrijving en -waardering. Ons webbased systemen HR21 en RATO-PRO zijn hier sprekende voorbeelden van.

 

De nieuwe werkelijkheid

De nieuwe werkelijkheid

27 January 2021
Eddy Buitenhek

Op dit moment lijkt het nog diffuus en ver weg. Maar er komt een moment dat onze samenleving zal stabiliseren en de huidige pandemie op een of andere wijze 'ingeburgerd' of 'gecontroleerd' zal zijn. Eén ding staat vast: zoals het was, wordt het niet meer. We zijn geconfronteerd met de kwetsbaarheid van onze samenleving. Ons patroon van reizen, logistiek, verplaatsen en werken in combinatie met de toenemende bevolkingsdichtheid maakt duidelijk dat we tegen grenzen aanlopen. Grenzen op het gebied van volksgezondheid, klimaat en industrialisering. En grenzen die we alleen nog maar mondiaal kunnen slechten.

Het lichtje aan de horizon

Het lichtje aan de horizon

14 December 2020
Eddy Buitenhek

2020 zal voor de meeste mensen niet goudomrand de geschiedenisboeken ingaan. Of je moet toevallig net de staatsloterij hebben gewonnen. Wat natuurlijk een hoop goed maakt. Al had je dan nog steeds het probleem dat je het geld niet onbekommerd in het buitenland kon verbrassen. Op je rekening zetten stemt ook al niet vrolijk met de negatieve rentes in het vooruitzicht. Dus hoe je het ook wendt of keert, 2020 wordt in de analen geen topjaar. 

Het 'ambulante' leven van....

Het 'ambulante' leven van....

29 September 2020
Lauren Groeneveld-Hammink

Inmiddels ben ik al weer een jaar in dienst bij BuitenhekPlus. Een bewogen jaar, mede door de Corona crisis en de invloed die de maatregelen heeft op ons werk. Maar ook een bewogen jaar door interessante projecten en door een nieuwe rol binnen BuitenhekPlus.

Het 'ambulante' leven

Uitgerust en met veel zin begon ik in september 2019 aan mijn eerste werkdag. Ik had al snel door dat mijn werkdagen en -weken er heel anders uit zouden zien dan voorheen: voor afspraken met de auto naar klanten in het hele land, een dag thuiswerken en dan weer een dag op kantoor voor overleg met collega's. Op mijn tweede werkdag mocht ik voor een sessie met een projectgroep naar Middelburg, maar het was prima als ik dan de dag erna thuis zou werken. Thuiswerken? Ik was gewend om 5 dagen per week op kantoor te zijn.

Dit 'ambulante' leven bevalt me goed, soms moet ik naar een uithoek van Nederland en maak ik een lange dag, maar daar staat tegenover dat ik de volgende dag weer thuis kan werken om zaken uit te werken. En ik was in het begin wel eens bang dat ik het teamgevoel zou missen met collega's, maar we zien en bellen elkaar regelmatig en weten van elkaar hoe de kat heet en waar we naar op vakantie gaan.

De rol als adviseur

Ook mijn rol als adviseur bij de klant veranderde. In het begin ging ik vooral mee ter ondersteuning van de senioren. Daardoor, en mede mogelijk door mijn jeugdige uitstraling en beperkte lengte (twee turven hoog zoals mijn vorige manager zei), zagen klanten mij vooral als junior. Ik kreeg zelfs een keer de vraag of ik net van school kwam! 'Hallo, ik ben 31 jaar oud en werk al 8 jaar: ik stuurde in mijn vorige baan een team aan van 15 man!' dacht ik soms.

Inmiddels heb ik in dit jaar al veel kennis opgebouwd en werk ik al zelfstandig aan diverse opdrachten bij klanten. Uiteraard blijft afstemmen en feedback zoeken belangrijk, want uitgeleerd ben je in dit vak nooit.

 

 

 

The New-deal

The New-deal

07 April 2020
Eddy Buitenhek

The new-deal is de naam voor het hervormingsprogramma van president Roosevelt begin jaren '30 om de VS uit het economische slop te trekken. Ook nu rammelt er wereldwijd een depressie aan de deur. Hoe hard die ons gaat raken is vooralsnog voer voor speculatie. Wat de new new-deal gaat worden dus ook. Deze zal per continent en mogelijk zelfs per land verschillen. Maar door de toegenomen globale afhankelijkheid zullen alle deals internationale impact hebben. Verwacht protectionisme zal gevolgen hebben voor de wereldhandel en alleen intensieve internationale samenwerking kan de negatieve effecten beperken. In een tijd waar het eigen belang eerst komt (own citizens first), zijn die vooruitzichten niet echt rozengeur en maneschijn.

COVID-19

COVID-19

17 March 2020
Eddy Buitenhek

Het coronavirus houdt ook ons land inmiddels stevig in de greep. Onze manier van leven en werken wordt in ieder geval de komende weken fors beïnvloed door de maatregelen die het kabinet moet nemen om de verspreiding van het virus in te dammen. Dit alles in het belang van de volksgezondheid. Dat dit een offer vraagt van iedere Nederlander behoeft nauwelijks nog betoog. In het bijzonder ook van hen die uit hoofde van hun beroep een verhoogd risico lopen, zoals onder andere die mensen die werkzaam zijn in de zorg, opvang, veiligheid en logistieke diensten.  Ook economisch gezien zullen de maatregelen forse impact hebben. We kunnen alleen maar hopen dat de opgelegde maatschappelijke beperkingen effect hebben en dat we in staat zijn om deze periode spoedig achter ons te laten.