Het 'ambulante' leven van....

Het 'ambulante' leven van....

29 september 2020
Lauren Groeneveld-Hammink

Inmiddels ben ik al weer een jaar in dienst bij BuitenhekPlus. Een bewogen jaar, mede door de Corona crisis en de invloed die de maatregelen heeft op ons werk. Maar ook een bewogen jaar door interessante projecten en door een nieuwe rol binnen BuitenhekPlus.

Het 'ambulante' leven

Uitgerust en met veel zin begon ik in september 2019 aan mijn eerste werkdag. Ik had al snel door dat mijn werkdagen en -weken er heel anders uit zouden zien dan voorheen: voor afspraken met de auto naar klanten in het hele land, een dag thuiswerken en dan weer een dag op kantoor voor overleg met collega's. Op mijn tweede werkdag mocht ik voor een sessie met een projectgroep naar Middelburg, maar het was prima als ik dan de dag erna thuis zou werken. Thuiswerken? Ik was gewend om 5 dagen per week op kantoor te zijn.

Dit 'ambulante' leven bevalt me goed, soms moet ik naar een uithoek van Nederland en maak ik een lange dag, maar daar staat tegenover dat ik de volgende dag weer thuis kan werken om zaken uit te werken. En ik was in het begin wel eens bang dat ik het teamgevoel zou missen met collega's, maar we zien en bellen elkaar regelmatig en weten van elkaar hoe de kat heet en waar we naar op vakantie gaan.

De rol als adviseur

Ook mijn rol als adviseur bij de klant veranderde. In het begin ging ik vooral mee ter ondersteuning van de senioren. Daardoor, en mede mogelijk door mijn jeugdige uitstraling en beperkte lengte (twee turven hoog zoals mijn vorige manager zei), zagen klanten mij vooral als junior. Ik kreeg zelfs een keer de vraag of ik net van school kwam! 'Hallo, ik ben 31 jaar oud en werk al 8 jaar: ik stuurde in mijn vorige baan een team aan van 15 man!' dacht ik soms.

Inmiddels heb ik in dit jaar al veel kennis opgebouwd en werk ik al zelfstandig aan diverse opdrachten bij klanten. Uiteraard blijft afstemmen en feedback zoeken belangrijk, want uitgeleerd ben je in dit vak nooit.

 

 

 

The New-deal

The New-deal

07 april 2020
Eddy Buitenhek

The new-deal is de naam voor het hervormingsprogramma van president Roosevelt begin jaren '30 om de VS uit het economische slop te trekken. Ook nu rammelt er wereldwijd een depressie aan de deur. Hoe hard die ons gaat raken is vooralsnog voer voor speculatie. Wat de new new-deal gaat worden dus ook. Deze zal per continent en mogelijk zelfs per land verschillen. Maar door de toegenomen globale afhankelijkheid zullen alle deals internationale impact hebben. Verwacht protectionisme zal gevolgen hebben voor de wereldhandel en alleen intensieve internationale samenwerking kan de negatieve effecten beperken. In een tijd waar het eigen belang eerst komt (own citizens first), zijn die vooruitzichten niet echt rozengeur en maneschijn.

COVID-19

COVID-19

17 maart 2020
Eddy Buitenhek

Het coronavirus houdt ook ons land inmiddels stevig in de greep. Onze manier van leven en werken wordt in ieder geval de komende weken fors beïnvloed door de maatregelen die het kabinet moet nemen om de verspreiding van het virus in te dammen. Dit alles in het belang van de volksgezondheid. Dat dit een offer vraagt van iedere Nederlander behoeft nauwelijks nog betoog. In het bijzonder ook van hen die uit hoofde van hun beroep een verhoogd risico lopen, zoals onder andere die mensen die werkzaam zijn in de zorg, opvang, veiligheid en logistieke diensten.  Ook economisch gezien zullen de maatregelen forse impact hebben. We kunnen alleen maar hopen dat de opgelegde maatschappelijke beperkingen effect hebben en dat we in staat zijn om deze periode spoedig achter ons te laten.  

Rechtvaardig belonen

Rechtvaardig belonen

30 januari 2020
Eddy Buitenhek

Nieuwe wijn in nieuwe zakken

Iedere organisatie heeft behoefte aan een loongebouw. Of dat nou verplicht is gesteld door een CAO of niet. Het loongebouw immers weerspiegelt de verhouding tussen functies en staat aan de basis van een breed HR-spectrum. Te beginnen met werving en selectie en via talentmanagement en performance uitmondend in mobiliteit en ontwikkeling. Het is daarom goed om bij herziening of herijking van de beloningsstructuur goed na te denken over de vraag wat je met het loongebouw wilt bereiken. Die vraag verschilt namelijk per organisatie. Want de lat hoeft niet per se overal even hoog te liggen. Maar het kan geen kwaad om sommige keuzes aan een wat bredere afweging te onderwerpen dan de vraag welk functiewaarderingssysteem wordt gekozen. 

 

Het veroordelingsgesprek beoordeeld

Het veroordelingsgesprek beoordeeld

12 december 2019
Eddy Buitenhek

Het regent veroordelingen over de beoordelingen. Je kan geen krant of HR-tijdschrift meer openslaan of de beoordeling wordt veroordeeld. Beoordelingen zijn te duur, ongeschikt voor het huidige tijdsgewricht, niet passend bij de moderne werkomgeving, demotiverend, een voedingsbodem voor wantrouwen en vooral een cyclus van gezeik. Ook performance- of prestatiemanagement is inmiddels uit den bozen. Adviesbureaus weten daar hoegenaamd alles van. Zij weten bijvoorbeeld dat slechts een klein deel van de beoordelingen over prestaties gaan en dat resultaten van beoordelingen in geen enkele verhouding staat tot de ware prestatiecurve. Daarnaast heeft de beoordelaar iedere schijn van onafhankelijkheid en objectiviteit verloren. Deze is uiteindelijk ook schuldig aan het feit dat vrouwen minder verdienen dan mannen om maar iets te noemen. Waarbij ik de invloed van het uiterlijk, de grote bek en de achtergrond van de beoordeelde maar even achterwege laat. Aldus de beoordeling van de zin van beoordelingen in een nutshell.

Nu vraag ik u oprecht: waar is het misgegaan? Is de beoordeling fout geweest in de oorlog? Hebben we 50 jaar zitten slapen? Of moet de beoordeling gewoon zwarte Piet achterna omdat het niet meer kan in onze moderne samenleving? Goeroes zijn van het laatste overtuigd. In deze tijden van scrummen is de scrummaster de alwetende, de agile organisatie coacht zichzelf, zelfsturende teams corrigeren elkaar en de autonomie van de medewerker is de sleutel tot succes. Een platte organisatie heeft geen leiding, laat staan beoordeling meer nodig! Ik weet dat ik de toekomst van mijn bureau op het spel zet, maar toch zeg ik het u: wat een onzin allemaal! Ik heb best vertrouwen in zelforganisatie en zelfsturing en weet zeker dat verplatting en ontschotting in organisaties de wendbaarheid kan vergroten. Maar ik trek een grens bij de verantwoordelijkheid van managers. Net zoals je niet de voordeur open zet voor iedere sollicitant, wil je de ontwikkeling en progressie van medewerkers monitoren. En moet je flink genoeg zijn om daar beslissingen in te nemen. Dat we daar niet altijd op zitten te wachten, alla. Het is veel werk, dat zeker. Het vraagt om lef en moed om elkaar aan te spreken. En niet in de laatste plaats om een stukje vaardigheid. Maar dat is allemaal aan te leren en het betaalt zich dubbel en dwars terug. Neem van mij aan: als de manager wegloopt, trekt de medewerker echt niet zijn of haar schoenen aan, als die al passen.

Niemand, zelfs ik niet, pleit voor de revitalisatie van het bolletjesformulier (5 is knudde en 1 is geniaal). Zover zijn we het wel met elkaar eens. Maar een goed gesprek over ontwikkeling, ambitie en prestatie is wel het minste dat we moeten doen. Wil je het helemaal goed doen, dan gebruik je ook nog de Talentmanager van BuitenhekPlus. Zie https://www.buitenhekplus.nl/oplossingen/digitale-oplossingen. De medewerker heeft dan gelijk zijn autonomie en als organisatie zit je helemaal geschoren. En dit is echt geen reclame..........

BuitenhekPlus mobiliseert London

BuitenhekPlus mobiliseert London

31 oktober 2019
Eddy Buitenhek

Wat is er mooier dan een bedrijfsjubileum vieren in een land dat bestuurlijk is weggezonken in een sompig moeras. Waar conservatisme botst met vooruitgang. De politiek een slangekuil is en draagvlak niet langer meetbaar.

London dus. Centrum van de Brexit-affaire. Voelbaar in alle haarvaten van de stad. Niemand die weet waar het naar toegaat. Politici niet, burgers niet en bedrijven niet. Voer voor consultants om over te speculeren. En aangezien we er toch waren, hebben wij ook ons partijtje meegeblazen. Al hebben we niet echt kunnen bijdragen (geheel tegen onze bedrijfspolicy in) aan een constructieve oplossing.........

25 jaar BuitenhekPlus

25 jaar BuitenhekPlus

03 oktober 2019
Eddy Buitenhek

Zilveren Jubileum

BuitenhekPlus bestaat in september 2019 25 jaar. Ons jubileumjaar moet een bijzonder jaar worden. Vol nieuwe inspiratie, nieuwe ideeën en met nieuwe collega's. Maar ook voortbouwend op het goede dat we in een kwart eeuw hebben bereikt en de vertrouwde gezichten die daar bij horen.

"Lean" in het Sociaal Domein

04 september 2018
Rachida Moreira Figueiredo

De 3D-transformatie handen en voeten geven met Lean-processen

Wijkgericht werken? Vormen van integrale toegang? Informatiegestuurd werken? Politieke en organisatorische verantwoording over grote budgetten? Korte samenwerkingslijnen tussen Front-, (Mid-) en Back-Office en tussen uitvoering en beleid? Het zijn allemaal ontwikkelthema's die spelen in het sociaal domein die aangepakt moeten worden. Liefst gelijktijdig, en ook behapbaar. De transformatie moet concreet vorm krijgen om antwoorden te bieden op lokale maatschappelijke opgaven en een adequate dienstverlening op orde te hebben. De spil ligt daarbij bij de professionals van de betrokken disciplines in het werkveld.